Γεγονός η ίδρυση Οικονομικής Αστυνομίας

0

Για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει ήδη προωθηθεί το σχέδιο διατάγματος για την ίδρυση και λειτουργία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Το σχετικό διάταγμα υπογράφεται από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Χρήστο Παπουτσή, ενώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το νέο σώμα θα έχει ευρύτατες αρμοδιότητες και ευελιξία δράσης σε πανελλαδική κλίμακα, με στόχο την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος που πλήττει την εθνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον. Παράλληλη αποστολή της νέας Αστυνομίας θα είναι η αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας που προσλαμβάνει και στη χώρα μας ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.
Μεταξύ άλλων, η οικονομική αστυνομία θα νομιμοποιείται να επιλαμβάνεται επί εγκλημάτων όπως η απόκρυψη φορολογικών στοιχείων, η παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και η παράνομη διακίνηση χρήματος, η παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων ή χρηματοδοτήσεων από τα κρατικά ταμεία, οι παράνομες συναλλαγές σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, η μη καταβολή εισφορών από φυσικά και νομικά πρόσωπα, η υπερτιμολόγηση φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, οι παράνομες συνταγογραφήσεις, οι αναληθείς γνωματεύσεις γιατρών, προκειμένου να πληρώσουν ασφαλιστικοί φορείς και η έκδοση αποδείξεων από γιατρούς, το λαθρεμπόριο και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος θα υπάγονται τμήματα γενικών υποθέσεων και προστασίας προσωπικών δεδομένων, τμήμα προστασίας ανηλίκων, τμήμα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και λογισμικού και τμήμα ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σχόλια