Γεν. Δικ. ΕΕ: Απέρριψε αίτηση της Ελλάδας για ακύρωση απόφασης εξαίρεσης από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις στη γεωργία

0

Ειδικότερα, η Επιτροπή εξαίρεσε από την κοινοτική χρηματοδότηση συνολικό ποσό 179.140.594,66 ευρώ, το οποίο προοριζόταν για την ενίσχυση των τομέων των οπωροκηπευτικών, του βαμβακιού, του βοείου κρέατος και του ελαιολάδου για τα οικονομικά έτη 2002 έως 2006. Τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο διενέργειας διοικητικού και λογιστικού ελέγχου, διαπίστωσαν πλημμέλειες και επέβαλαν την ανωτέρω κύρωση.

Η Ελλάδα ζήτησε την ακύρωση της ως άνω αναφερθείσας απόφασης της Επιτροπής επικαλούμενη συνολικά δώδεκα λόγους ακυρώσεως. Το Δικαστήριο, παρ’ όλα αυτά, έκρινε ότι η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς δεν ήταν ισχυρή ώστε να κλονίσει την προσβαλλόμενη απόφαση. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η Επιτροπή στηρίχθηκε σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ή σε εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών ενώ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικαστική κρίση, «οι πλημμέλειες στους διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους που διαπιστώθηκαν εν προκειμένω δεν διαψεύστηκαν από αποδεικτικά στοιχεία στηρίζοντα τα επιχειρήματα της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Συνεπώς, το Δικαστήριο απέρριψε [Link] την αίτηση ακυρώσεως και καταδίκασε την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Σχόλια