Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, το Σάββατο, 10/12/2016

0

Το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιείτια η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών και τα θέμετα που θα εξεταστούν είναι τα εξής:

— Η συμβολή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην ενότητα του Δικαστικού σώματος
    

Τα συνταγματικά όρια ηλικίας αποχώρησης των Δικαστικών Λειτουργών από την υπηρεσία.
    
Ο διακριτός ρόλος των εξουσιών στην πράξη, η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών και η αποφυγή θεσμικών συγκρούσεων αναγκαίος όρος για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος.
    
Η υπερχρέωση υποθέσεων ως κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας του δικαστικού έργου.
    
— Απολογισμός – Ισολογισμός – Προϋπολογισμός
 

Σχόλια