ΓΓ Δημ. Έργων: Κατάργηση των κατώτατων ορίων δημοσίων έργων

0

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων κ. Στράτος Σιμόπουλος, με εγκύκλιο που εξέδωσε κατ΄ εφαρμογή διάταξης του νόμου «Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», προχώρησε στην κατάργηση των κατώτατων ορίων προϋπολογισμού των δημοσίων έργων.

Ειδικότερα, η κατάργηση των κατωτάτων ορίων είναι άμεσης εφαρμογής και καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι την 4η Αυγούστου. Επομένως, στις παραπάνω διαδικασίες είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των υποψηφίων, που καλύπτουν τα ανώτατα όρια χωρίς κανένα περιορισμό σχετικά με τα κατώτατα.

Παράλληλα, διατηρούνται σε ισχύ όλες οι διατάξεις που αφορούν τα ανώτατα όρια, μέχρι την έκδοση του απαιτούμενου Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα ορισθεί ο χρόνος κατάργησης τους και θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και μελετών.
 

Σχόλια