ΓΓΔΕ: Απαντήσεις σε θέματα φορολογικής μεταχείρισης δικηγόρων

0

 

Η κ. Κατερίνα Σαββαΐδου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1096855 ΕΞ 2015/16-07-2015 έγγραφό της, σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν στην ΓΓΔΕ, απαντά σε θέματα  φορολογικής μεταχειρίσεως Δικηγόρων:

α) του μερίσματος, που καταβάλλεται σε Δικηγόρους, οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε3, και

β) των αμοιβών Δικηγόρων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για παροχή υπηρεσιών στις αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου.

 

Σχόλια