ΓΓΔΕ: Εγκύκλιος εξαίρεσης του Αγίου Όρους από τις καταστάσεις πελατών-προμηθευτών

0

Σε τροποποίηση της αρχικής εγκυκλίου του κ.Χ.Θεοχάρη προχώρησε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξαιρώντας ουσιαστικά τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους από την υποχρέωση υποβολής  καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, Πελατών και Προμηθευτών.  
Ειδικότερα, με την Εγκύκλιο του κ. Χ. Θεοχάρη (1022/17-1-2014) κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες, υποχρεούνται στην υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, Πελατών και Προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών δηλ.μηχανογραφικά ή χειρόγραφα.
Ωστόσο, στην Εγκύκλιο του κ.Χ.Θεοχάρη δεν είχε ληφθεί υπόψη το ειδικό συνταγματικό καθεστώς που ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Συντάγματος.  
 

 

Σχόλια