ΓΓΔΕ: Παράταση μεταβολής της επαγγελματικής εγκατάστασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες

0

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε απόφαση με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015, χωρίς κυρώσεις, η δυνατότητα των φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών και φορολογούνται ως μισθωτοί να προβούν σε τακτοποίηση της μεταβολής της επαγγελματικής τους εγκατάστασης.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε μέχρι τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία τους.

Όσοι δεν έχουν δηλώσει το σπίτι τους ως επαγγελματική έδρα, φορολογούνται αναγκαστικά με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών, χωρίς αφορολόγητο και με συντελεστές 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ εισοδήματος και 33% για το υπερβάλλον.
 

Σχόλια