Για αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος κατηγορεί ο ΔΣΑ τις «εισπρακτικές» εταιρείες

0

Έγκληση και μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ο ΔΣΑ, κατά των καλούμενων ως «εισπρακτικών» εταιρειών, για το αδίκημα της αντιποίησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος στο δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής: «1.Σε συνέχεια των, από 25-5-08 και 26-5-08, δελτίων τύπου του ΔΣΑ, επί των, καλούμενων ως «εισπρακτικών», εταιρειών, ήδη προβήκαμε, σε συνεργασία με τους δικηγόρους Αθηνών Βασίλη Χειρδάρη και Σταύρο Χούρσογλου, σε υποβολή εγκλήσεων κατά συγκεκριμένων φυσικών προσώπων, φερόμενων ως νομίμων εκπροσώπων ορισμένων τέτοιων εταιρειών που έχουν ως αντικείμενο των εργασιών τους την ανάληψη έναντι των πελατών τους – επιχειρήσεων του έργου της είσπραξης οφειλών, δικαστικώς και εξωδίκως, για τις οποίες μας δόθηκαν στοιχεία που καταδεικνύουν τη διάπραξη του αδικήματος της αντιποίησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης, καταθέσαμε και μηνυτήρια αναφορά επί του παραπάνω προβλήματος στο σύνολό του, με βάση την σχετική έρευνα του Συνηγόρου του Καταναλωτή σύμφωνα με την οποία προκύπτει η ύπαρξη και λειτουργία 26 εισπρακτικών εταιριών, αναμένοντας από την Εισαγγελία Πλημ/κων Αθηνών να πράξει το καθήκον της προς προστασία, πρωτίστως, των χιλιάδων καταναλωτών-οφειλετών.
2. Θεωρούμε ότι όλοι οι δανειστές και, βεβαίως, και οι Τράπεζες, έχουν δικαίωμα να αναθέτουν την είσπραξη απαιτήσεων μόνον σε δικηγόρους που τελούν σε έμμισθη εντολή μ’ αυτές ή σε εξωτερικούς δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες με αμοιβή κατά τον Δικηγορικό Κώδικα και δικαστικούς επιμελητές και όχι, ασφαλώς, σε εμπορικές εταιρείες. Ούτε, ακόμη, οι τελευταίες δικαιούνται να μεσολαβούν, ώστε η υπόθεση να ανατίθεται σε δικηγόρο και δικαστικό επιμελητή της δικής τους επιλογής (και όχι του δανειστή εντολέα), διότι οι δικηγόροι και οι δικαστικοί επιμελητές δεν είναι εμπορεύματα αλλά δημόσιοι λειτουργοί, και δεν υπακούουν στους κανόνες της οικονομικής προσφοράς και ζήτησης, αλλά στο Σύνταγμα, τους Νόμους και τη συνείδησή τους.
3. Λόγω της ευρύτερης κοινωνικής διάστασης ενημερώσαμε και τον εισαγγελέα του Α.Π. κ. Γεώργιο Σανιδά, οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εις βάθος διερεύνηση του θέματος».

Ειδική αναφορά γίνεται στην μηνυτήρια αναφορά του ΔΣΑ και στις «πρακτικές» που ακολουθούν οι εισπρακτικές εταιρείες.

Μεταξύ άλλων ο ΔΣΑ αναφέρει: «Οι εφαρμοζόμενες από αυτές τις εταιρείες μέθοδοι είσπραξης στοιχειοθετούν παράβαση των αρχών της ευπρέπειας και του σεβασμού της προσωπικότητας του οφειλέτη. Μεταξύ αυτών των μεθόδων περιλαμβάνεται η άσκηση διαρκούς ψυχολογικής πίεσης όχι μόνο κατά του οφειλέτη ατομικά, αλλά και η διεύρυνση της πίεσης και στους οικείους του οφειλέτη».

»Συνήθης είναι, από αυτή την άποψη, η τακτική της όχλησης του οφειλέτη στον κοινωνικό ή επαγγελματικό του χώρο, προκειμένου η δημοσιοποίηση της οφειλής του εν μέσω φίλων, γνωστών και συναδέλφων να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και χειραγώγησης της συμπεριφοράς του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγγελθεί από πολίτες μέχρι και η εκτόξευση απειλών από υπαλλήλους εισπρακτικών εταιρειών, όπως είναι η έκδοση δυσμενών στοιχείων μέσω του συστήματος Τειρεσίας με μελλοντικό αποκλεισμό των οφειλετών από πρόσβαση σε δανειακές υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί από τους προϊσταμένους τους».

»Οι εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες εντάσσονται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του δικηγορικού λειτουργήματος (όπως η αποστολή εξωδίκων και η έκδοση διαταγών πληρωμής) χωρίς φυσικά να είναι δικηγορικές εταιρείες, προδήλως τελούν το ποινικό αδίκημα της αντιποίησης άσκησης δικηγορίας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 175 παρ. 2 Ποινικού Κώδικα, ενώ παράλληλα και η τυχόν αναγκαστική εκτέλεση διαταγών πληρωμής από άτομα τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού επιμελητή, ομοίως συνιστά το αδίκημα της αντιποίησης».

»Άλλο περαιτέρω πρόβλημα είναι και το γεγονός ότι οι εισπρακτικές εταιρείες διατείνονται σε ανακοινώσεις και οχλήσεις τους προς τους καταναλωτές ότι συνιστώνται από άτομα τα οποία είναι δήθεν νομικοί, δίχως φυσικά αυτό να αληθεύει σε καμία περίπτωση».

Σχόλια