Για ασάφειες στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων κάνει λόγο η ΓΣΕΒΕΕ

0

Ασαφής και γεμάτος κενά χαρακτηρίζεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία σε σχετική ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι περισσότεροι από 400 επαγγελματίες –μέλη της, μόνο στην Αθήνα και τον Πειραιά, χωρίς να συνυπολογίζονται οι παραπομπές στην περιφέρεια, οδηγούνται κάθε μήνα στα δικαστήρια για την καταβολή εύλογης και ενιαίας αμοιβής σε ερμηνευτές και δημιουργούς.

Η ΓΣΕΒΕΕ δηλώνει ότι αναγνωρίζει τα δικαιώματα των δημιουργών, ερμηνευτών- εκτελεστών και παραγωγών πνευματικών δημιουργημάτων, αλλά δεν μπορεί να αφήσει απροστάτευτα τα μέλη της, δηλαδή τους επαγγελματίες χρήστες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κυρώσεις τόσο αστικές και διοικητικές, όσο και ποινικές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα αυστηρές.

Μάλιστα η ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει ότι ο Ν.2121/1993 για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των δημιουργών, βρίθει κενών και ασαφειών, παρουσιάζει σοβαρές λειτουργικές δυσχέρειες στην εφαρμογή του και επιπλέον δίνει σχεδόν απεριόριστη εξουσία στους φορείς συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους δικαιούχους, οι οποίοι όχι μόνο προσδιορίζουν αυθαίρετα και μονομερώς το ποσό εύλογης αμοιβής, αλλά αντιμετωπίζουν το σύνολο των ΜΜΕ ως «πειρατικό».