ΓΚΠΔ [GDPR]: Παραίτηση της καθηγήτριας, Λ.Μήτρου από τη Νομ/κή επιτροπή

0

Σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 95634/2018/Φ.296 απόφαση [Υπουργική Απόφαση] του Υπουργού Δικαιοσύνης [ΦΕΚ Β ‘ 11/10-1-2019] η Πρόεδρος  της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για το σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [GDPR] και την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ, καθηγήτρια Ευαγγελία Μήτρου, υπέβαλε την παραίτησή της με την υπ.αρ.  4848/28.12.2018 επιστολή παραίτησης. 

Σε συνέχεια της παραιτήσεως της κας Λ.Μήτρου [α] μετατίθεται η ημερομηνία περάτωσης των εργασιών της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, στην 28η Φεβρουαρίου 2019, αντί της αρχικώς ορισθείσας, 31ης Δεκεμβρίου 2018, [β] ορίζεται ως νέος Πρόεδρος της Επιτροπής, το τακτικό μέλος της κ. Π. Φιλόπουλος, Εφέτης Αθηνών, με αναπληρώτρια την κυρία Σπυριδούλα Καρύδα, επίσης τακτικός μέλος της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, [γ] Ως νέα τακτικά μέλη στην ειδική νομοπαρασ/κή επιτροπή ορίζονται οι κ.κ. Βασίλειος Κουτσολιάκος, Αστυνόμος (Α’) και ο Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος Αθηνών, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Βρυξελλών.

Παραιτήσεων συνέχεια

Σημειώνεται, ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2018 παραιτήσεις ανέκυψαν και στην Επιτροπή ΟΣΔΔΥ – ΠΠ του υπουργείου Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, το μήνα Οκτώβριο υπέβαλε την παραίτησή της, από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, η κα Μ. Χυτήρογλου – Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, την οποία αντικατέστησε ο κ. Κ.Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών. Επίσης, από τη θέση του τακτικού μέλους της ίδιας Επιτροπής υπέβαλλε την παραίτησή του και  ο κ. Η. Κανελλόπουλος, Πρόεδρος Πρωτοδικών. 

 

Σχόλια