Γν. Επιτροπής Ανταγωνισμού για κατάργηση περιορισμών πρόσβασης σε επαγγέλματα αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

0

Γνωμοδότηση εξέδωσε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και στην άσκηση επαγγελμάτων» στα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τα αιτήματα εξαίρεσης των επαγγελμάτων από το νόμο και άρα τη διατήρηση των διοικητικών περιορισμών στην πρόσβαση είχαν υποβάλει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος.

Με την ομόφωνη απόφασή της η Επιτροπή τάχθηκε υπέρ της άρσης των περιορισμών οι οποίοι αφορούν στην διατήρηση καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως η λειτουργία καζίνο επί πλοίων με σημαία Ε/Γ διεθνών πλοών. Αντίθετα, διατύπωσε την άποψη ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη διατήρηση περιορισμών στις περισσότερες κατηγορίες επαγγελμάτων που αιτήθηκε εξαίρεση το Υπουργείο, π.χ. η έκδοση προηγούμενης διοικητικής άδειας από το Λιμεναρχείο για τους εκμισθωτές θαλάσσιων μέσων αναψυχής, η οποία μάλιστα ισχύει μόνον στην περιοχή της Λιμενικής Αρχής που την εξέδωσε.