Γνωμ. ΑΠ: Δεν επιτρέπεται η σύσταση ετ. συμβολαιογράφων με εταίρους από διαφορετικές Ειρηνοδικειακές περιφέρειες

0

Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Γ. Παντελής, με την υπ. αριθμ. 1/2013 [PDF] γνωμοδότησή του, έκρινε ότι δεν είναι επιτρεπτή η σύσταση εταιρείας συμβολαιογράφων, στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι συμβολαιογράφοι από διαφορετικές Ειρηνοδικειακές Περιφέρειες.

Ειδικότερα, ο κ. Παντελής κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτημα των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς περί του αν είναι δυνατό δύο ή περισσότεροι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι εδρεύουν σε διαφορετικές περιφέρειες των Ειρηνοδικείων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 2830/2000 [PDF] – Κώδικας Συμβολαιογράφων (περιφέρειες Αθηνών, Πειραιά, Νίκαιας, Καλλιθέας, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Κρωπίας, Ελευσίνας, Μεγάρων, Μαραθώνος, Λαυρίου, πλην της νήσου Κέας, Νέων Λιοσίων και Αγίας Παρασκευής) μπορούν να συστήσουν εταιρεία συμβολαιογράφων.

Ο Αντιεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου ερμηνεύοντας τις διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων (άρθρα 153, 155) σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ./τος 284/1993 [PDF] (Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιρειών) έκρινε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης Αστικής εταιρείας συμβολαιογράφων του Π.Δ./τος ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 2830/2000. Επισημαίνεται δε, ότι αν ο νομοθέτης ήθελε να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε Αστική εταιρεία συμβολαιογράφων με έδρα διαφορετική Ειρηνοδικειακή περιφέρεια θα το προέβλεπε ρητά ενώ στην προκειμένη περίπτωση η συγκεκριμένη δυνατότητα περιορίζεται μόνο σε συμβολαιογράφους της ίδιας περιφέρειας Ειρηνοδικείου. Επίσης, ο κ. Παντελής τονίζει ότι μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση θα προκαλούσε ανισότητα μεταξύ των συμβολαιογράφων καθώς τα μέλη εταιρειών θα μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε περισσότερες Ειρηνοδικειακές περιφέρειες.

Ο Εισαγγελικός Λειτουργός καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι επιτρεπτή η σύσταση εταιρείας συμβολαιογράφων με έδρα την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στην οποία να συμμετέχουν ως εταίροι ένας συμβολαιογράφος με έδρα το Ειρηνοδικείο Πειραιώς και ένας με έδρα το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Γνωμ. ΑΠ: Δεν επιτρέπεται η σύσταση ετ. συμβολαιογράφων με εταίρους από διαφορετικές Ειρηνοδικειακές περιφέ… by LawNet

Σχόλια