Γνωμοδότηση Αρείου Πάγου για την υφ’όρων απόλυση του αρ. 1 ν.4043/2012

0

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4043/2012 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση καταδίκων που εκτίουν συγχωνευτική ποινή άνω των πέντε ετών. Με την εν λόγω διάταξη δόθηκε η δυνατότητα υφ’ όρων απόλυσης καταδίκων που κατά τη δημοσίευση του νόμου εκτίουν ποινή στερητικής της ελευθερίας κάτω των πέντε ετών. Η απόλυση διατάσσεται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής με δυνατότητα ανάκλησης και κατά παρέκκλιση των άρθρων 105 επ. ΠΚ προϋποτίθεται μόνο ότι ο κατάδικος έχει εκτίσει α) 1/10 της ποινής, αν αυτή είναι κάτω των τριών ετών, β) 1/5 της ποινής, αν είναι άνω των τριών και κάτω των πέντε ετών.

Σε ερώτημα που είχε υποβάλλει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Καταστήματος Χαλκίδας, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αν. Κανελλόπουλος, απάντησε ότι σαφώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης κατάδικοι που εκτίουν ποινές στερητικές άνω των πέντε έτων, ανεξαρτήτως αν αυτές είναι απλές ή συνολικές (συγχωνευτικές).

 

Σχόλια