Γνωμοδότηση Εισ. Α.Π.: Διαδικασίες απέλασης αλλοδαπού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.4 α και β του Π.Κ.

0

Διαδικασίες απέλασης αλλοδαπού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.4 α και β του Π.Κ., όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 4 του Ν. 4322/2015