Γνωμοδότηση ΕισΑΠ: Εφαρμογή της 1παρ.1 ν.4043/2012 και για καταδίκους με εκτέλεση ποινής μετά την έναρξη δημοσίευσης του νόμου

0

Γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστάσιου Κανελλοπούλου σε απάντηση ερωτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει ότι οι ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.4043/2012 εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις κρατουμένων, για τους οποίους η έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής άρχισε μετά τη δημοσίευση του νόμου. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, από γραμματική και τελεολογική ερμηνεία της διάταξης, καθώς και από αναδρομή στα πρακτικά των συναφών συζητήσεων στη Βουλή, προκύπτει σαφώς ότι οι ευεργετικές διατάξεις εφαρμόζονται για ορισμένο μεταβατικό διάστημα δέκα μηνών από την δημοσίευση, δηλαδή μέχρι τις 13-12-2012.

Συνεπώς, καταλαμβάνουν μόνο τους καταδίκους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις υφ’όρον απόλυσης είτε κατά τη δημοσίευση του νόμου, είτε κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα των δέκα μηνών από τη δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των οποίων η εκτέλεση ποινής άρχισε μετά τη δημοσίευση, δηλαδή μετά τις 13-2-2012.

Πλήρες κείμενο

Σχόλια