Γνωμοδότηση για την εφαρμογή των προσωρινών διαταγών

0

Με γνωμοδότησή του, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Κολιοκώστας τονίζει, με αφορμή σχετικό ερώτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις προσωρινές διαταγές των δικαστηρίων που επιβάλλουν την παραμονή των συμβασιούχων στην εργασία τους.
Όπως επισημαίνεται στην υπ΄ αριθμ. 7/2010 γνωμοδότηση η άρνηση των υπευθύνων του Δημόσιου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου να συμμορφωθούν στις προσωρινές διαταγές παραβιάζει τα άρθρα 20, 28 και 95 του Συντάγματος, το άρθρο 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επιπλέον, ο αντεισαγγελέας τονίζει ότι όσοι δε συμμορφώνονται προς τις προσωρινές διαταγές απειλούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Σχόλια