Γνωμοδότηση ΣτΕ υπέρ των κέντρων αποτέφρωσης

0

Το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ αριθμ. 241/2008 γνωμοδότησή του ενέκρινε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται οι χώροι δημιουργίας κέντρων αποτέφρωσης, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις αποτέφρωσης. Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε ορισμένες παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του.

Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών ιδρύονται μόνο από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού εντός της διοικητικής τους περιφέρειας.

Επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρού μετά την πάροδο εξήντα ωρών από τον θάνατο. Η άδεια αποτέφρωσης εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας του τόπου όπου λειτουργεί το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.

Το Ε Τμήμα του ΣτΕ στη γνωμοδότησή του επισημαίνει ότι πρέπει να προστεθεί στο προεδρικό διάταγμα διάταξη που να προβλέπει παρέμβαση του εισαγγελέα, όταν τρίτα πρόσωπα που δεν είναι συγγενείς, προσκομίσουν αποδείξεις για τη βούληση του θανόντος, η οποία είναι αντίθετη με αυτή που υποστηρίζουν οι συγγενείς του ότι έχει εκφράσει.

Επίσης, αναφέρουν, ότι όταν ο αποβιώσας είναι ανήλικος, πρέπει να ρυθμιστεί ο τρόπος επίλυσης της ενδεχόμενης διαφωνίας των γονέων του για την τύχη της σορού.

Η γνωμοδότηση αναφέρει ακόμη ότι πρέπει να προστεθεί παράγραφος, η οποία να αναφέρει ότι η τεφροδόχος δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής.