Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής

0

Την  υπ’ αριθμό 21 γνωμοδότηση εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού επί διάταξης του άρθρου 9 του Αγορανομικού Κώδικα που αφορά την υποχρεωτική υποβολή τιμοκαταλόγων χονδρικής από τις επιχειρήσεις. Η διάταξη πρόκειται να καταργηθεί στο πλαίσιο γενικότερης αναθεώρησης του Αγορανομικού Κώδικα και εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών μέτρων για το επιχειρηματικό περιβάλλον, που ρητά προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης.

Αξιολογώντας την υπό κατάργηση διάταξη, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η πρακτική λειτουργία της ούτως ή άλλως δεν συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο του κρατικού μηχανισμού εποπτείας τιμών, ενώ διαπίστωσε ότι μάλλον γεννούσε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής πώλησης αγαθών σε βάρος του καταναλωτικού κοινού. Δηλαδή, η υποχρέωση συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων, ιδίως σε οικονομικούς κλάδους όπου η μεταβολή τιμών είναι συχνή, συνεπάγεται σημαντικό λειτουργικό/διαχειριστικό κόστος για τις επιχειρήσεις, το οποίο είναι δυσανάλογο με τον επιδιωκόμενο σκοπό της κρατικής εποπτείας των τιμών.

Συνεπώς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του άρθρου 9 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009, διότι συνιστά επέμβαση στην οικονομική ελευθερία.

Σχετικό έγγραφο

 

Σχόλια