Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τις συμβάσεις χρησιδανείου

0

Με τέλος χαρτοσήμου θα βαρύνονται οι συμβάσεις χρησιδανείου σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το σκεπτικό της απόφασης βασίζεται στο γεγονός ότι από το τέλος χαρτοσήμου εξαιρούνται μόνον οι συμβάσεις δωρεών εν ζωή ή αιτία θανάτου και γονικής παροχής, όχι όμως και οι συμβάσεις χρησιδανείου.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στη γνωμοδότησή του αναφέρει πως αν και η σύμβαση δωρεάς και η σύμβαση χρησιδανείου δεν ταυτίζονται εννοιολογικά, έχουν ως κοινό στοιχείο τη μη καταβολή ανταλλάγματος, αποτελούν  διαφορετικές μορφές συμβάσεων, για αυτό, άλλωστε, ρυθμίζονται με διαφορετικές διατάξεις στον Αστικό Κώδικα.

Εκκρεμεί πλέον η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την επιβάρυνση με τέλη χαρτοσήμου ή με ΦΠΑ των περιπτώσεων συμβάσεων χρησιδανείου επενδυτικών αγαθών, που μπορεί να παραχωρεί δωρεάν μια επιχείρηση στους πελάτες της με την υποχρέωση όμως να τα επιστρέψουν σε περίπτωση λύσης ή λήξης της σύμβασης.