Γνωμοδότηση του ΝΣΚ εξομοιώνει μισθούς εκπαιδευτικών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

0

Με την υπ’ αριθμό 214/2012 απόφασή του, το Γ’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τάσσεται υπέρ της εξομοίωσης των μισθών ιδιωτικών εκπαιδευτικών με εκείνους των εκπαιδευτικών του δημοσίου και άρα της υπαγωγής των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο ενιαίο μισθολόγιο (ν.4024/2011).

Η γνωμοδότηση είχε ζητηθεί κατόπιν επανειλημμένων  αιτημάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να αντιμετωπιστούν θέματα τα οποία εδώ και καιρό εκκρεμούσαν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

(ΝΣΚ 214 2012)