Γ.Σ. Ένωσης Εισαγγελέων: δυσαρέσκεια για την αδιαφορία της εκτελεστικής εξουσίας έναντι των προβλημάτων της Δικαιοσύνης

0

Ειδικότερα, τα μέλη της Ένωσης εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την μη συστηματική νομοθέτηση της Πολιτείας, που άγει σε ανασφάλεια δικαίου καθώς και για την επιφόρτιση της Δικαιοσύνης με έργα συναρτώμενα με δημοσιονομικούς στόχους, μη συνάδοντα όμως με τον συνταγματικό της ρόλο.

Επίσης, παρατηρούν μια  τάση επιλεγμένης δημοσιοποίησης μιας ανακριβούς εικόνας για το έργο της δικαιοσύνης, με σκοπό την εξαγωγή πολιτικού οφέλους. Τέλος, δεν διστάζουν να καταγγείλουν τη μη συμμόρφωση της εκτελεστικής εξουσίας σε μια σειρά δικαστικών αποφάσεων, φαινόμενο  που φτάνει σε επίπεδα θεσμικού ατοπήματος.

Καταλήγοντας, καλούν την Πολιτεία να επωφεληθεί της επικείμενης διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, ώστε να αρθούν οι σχετικές ατέλειες που έδωσαν αφορμή συνειρμών για διαφθορά και ατιμωρησία και συχνά οδηγούν σε αντιπαραβολή της κοινωνίας και της Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Σχόλια