Η άδεια δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος

0

Τέλος στη μεταφορά αδείας σε επόμενα έτη από εκείνο για το οποίο χορηγήθηκε βάζει, με απόφασή του, ο Άρειος Πάγος. Ειδικότερα το δικαστήριο κρίνει ότι η θερινή άδεια εργαζομένου δεν μπορεί να μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ενώ αν η άδεια δεν χορηγήθηκε εξαιτίας υπαιτιότητας του εργοδότη τότε το προβλεπόμενο επίδομα θα πρέπει να καταβάλλεται με προσαύξηση 100%.
Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο κρίνοντας την περίπτωση εργαζομένου στη ΔΕΗ, ερμήνευσε την εργατική νομοθεσία, τη Διεθνή Σύμβαση 52/1936 και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έκρινε ότι « δεν επιτρέπεται ούτε με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη η μεταφορά των ημερών της ετήσιας άδειας στο επόμενο ή στα μεθεπόμενα έτη» αλλά και ότι «εργοδότης ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την κανονική άδεια στον μισθωτό του, κατά τη διάρκεια του έτους που αυτή αφορά, είναι υποχρεωμένος, να καταβάλει σε αυτόν τις αντίστοιχες προς τις ημέρες αυτές αποδοχές αδείας με προσαύξηση κατά 100%».

Σχόλια