Η ΑΠΔΠΧ απέρριψε αίτηση της ΤτΕ και της ΕΑΕΕ για δημιουργία ενός “ασφαλιστικού Τειρεσία”

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με απόφασή της, απέρριψε αίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για δημιουργία και τήρηση αρχείου με δεδομένα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι εμφανίζουν παράτυπη συμπεριφορά.

Η Αρχή τόνισε ότι οι αιτούντες δεν απέδειξαν με αναλυτικά στοιχεία ότι η ζημία στην ασφαλιστική αγορά οφείλεται αποκλειστικά ή σε μεγάλο βαθμό στις φερόμενες ως παράτυπες συμπεριφορές των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ενώ επεσήμανε ότι η σύσταση και η λειτουργία ενός τέτοιου αρχείου έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, η Αρχή τόνισε ότι η δημιουργία ενός “ασφαλιστικού Τειρεσία” ενδέχεται να επιφέρει δυσμενείς διακρίσεις εμποδίζοντας τη μελλοντική πρόσβασή των ατόμων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Σχόλια