Η ΑΠΔΠΧ για την απογραφή δημοσίων υπαλλήλων

0

Αλλαγές στο σύστημα απογραφής δημοσίων υπαλλήλων ζητεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που καλεί να συγκεντρωθούν στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Η Αρχή εκτιμά ότι η καταχώριση άλλων στοιχείων δεν επιτρέπεται και, επιπλέον, απαιτεί τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την πληρέστερη προστασία των δεδομένων που αναρτώνται. Συγκεκριμένα, η ΑΠΔΠΧ καλεί τις αρμόδιες αρχές να τροποποιήσουν το σύστημα, προκειμένου να καταχωρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή, το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, οι διευθύνσεις και τα λοιπά στοιχεία των υπαλλήλων, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση μοναδικά για κάθε απογραφόμενο. Επιπλέον, η Αρχή ζητεί να ενημερωθεί εντός εξαμήνου για την πορεία της υπόθεσης, προκειμένου να κρίνει αν η προστασία των δεδομένων που παρέχεται είναι πλήρης ή χρειάζεται η λήψη πρόσθετων μέτρων.
Η εν λόγω απόφαση της ανεξάρτητης Αρχής έρχεται με αφορμή προσφυγών και καταγγελιών υπαλλήλων καθώς και της Ομοσπονδίας δικαστικών υπαλλήλων. Κατά την εξέταση του θέματος, η Αρχή επεσήμανε ένα θέμα νομιμότητας που απορρέει του γεγονότος ότι ο ν. 3845/10, με τον οποίο κυρώθηκε το Μνημόνιο δεν προβλέπει συγκεκριμένη διάταξη με την οποία να δίνεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης που να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της απογραφής.

Σχόλια