Η ΑΠΔΠΧ για την εγκατάσταση POS απο τους δικηγόρους

0

Η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν αιτήματος του ΔΣΑ, προχώρησε στην δημοσίευση της ακόλουθης γνωμοδότησης για την τήρηση δηλαδή της νομιμότητας , σε σχέση με τον ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, της ΚΥΑ 45231/20.4.2017, με την οποία επιβάλλεται στα δικηγορικά γραφεία η υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμή με κάρτα (POS). 

Ακολουθεί η σημερινή ανακοίνωσης της αρχής.

 

Σχόλια