Η ΑΠΔΠΧ για τις εισπρακτικές εταιρίες

0

Μια σειρά σημαντικών προτάσεων – μέτρων προστασίας των καταναλωτών υποβάλει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έναντι των εισπρακτικών εταιριών. Οι βασικότερες από αυτές αφορούν στην παρεμπόδιση της διακίνησης των δεδομένων των οφειλετών, την προστασία των οφειλετών από τις συνεχείς οχλήσεις καθώς και την προσέγγιση του οικογενειακού και του επαγγελματικού περιβάλλοντος των οφειλετών. 

Ειδικότερα η Αρχή ζητά: 

Να απαγορεύεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών η διαβίβαση των στοιχείων σε τρίτους και να μην επιτρέπεται η αξιοποίησή τους για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους αρχικά τους διαβιβάσθηκαν από το δανειστή.

Να τηλεφωνούν στο δανειστή μετά από δέκα ημέρες από την ημέρα που η οφειλή του κατέστη ληξιπρόθεσμη. 

Να επιτρέπεται η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί από τον δανειστή ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας. 

Να μην επιτρέπεται η επικοινωνία των εταιρειών με τους οφειλέτες μετά την έναρξη δικαστικών πράξεων ή της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Να καταγράφονται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση ηλεκτρονικών αντιγράφων στους οφειλέτες ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Να πραγματοποιούνται τηλεφωνικές επικοινωνίες μόνο τις εργάσιμες ημέρες και μόνο από τις 9.00 έως τις 20.00. 

Σχόλια