Η απόφαση 344/2011 μείωσης χρέους δανειολήπτριας από το Ειρηνοδικείο Χανίων

0

Με την υπ’ αριθ.344/2011 απόφαση, το Ειρηνοδικείο Χανίων, δικαίωσε, δανειολήπτρια δημόσιο υπάλληλο, μέλος της «Ένωσής Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης», η οποία ζήτησε την ένταξή της  στο Ν. 3869/2010, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στην σχετική οικονομική πίεση.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της δανειολήπτριας δημοσίου υπαλλήλου, διέκρινε την μη δόλια αδυναμία της δανειολήπτριας απέρριψε τις προτάσεις και τις ενστάσεις καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος με τις οποίες οι πιστώτριες τράπεζες, ισχυρίζονταν ότι η δανειολήπτρια ανάλαβε υπέρμετρες υποχρεώσεις γνωρίζοντας τις οικονομικές της δυνατότητες με συνέπεια η αιτούμενη ρύθμιση των χρεών της να προκαλεί απώλεια σημαντικού μέρους των απαιτήσεων τους, των δύο αντιδίκων και αποφάσισε την καταβολή (48) δόσεων επί μια τετραετία, του ποσού 32.495,04 συγχρόνως δε, “κούρεψε” το χρέος , στο ποσό των 80.161,42 Eυρώ κούρεμα κατά 70%. Συμπερασματικά η δανειολήπτρια έχει απαλλαγεί από το χρέος της κατά 80.161,42 Ευρώ ήτοι κατά 70%.

Το LawNet.gr εξασφάλισε το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης καθώς και το σχόλιο της πληρεξουσίας δικηγόρου της δανειολήπτριας κας  Ράνιας Μπουρδάκη: «Πρόκειται για μία απόφαση, που κατά τη γνώμη μου είναι δίκαιη, ερμηνεύει και εφαρμόζει ορθά το πνεύμα του ν. 3869/2010 «περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων». Ανταποκρίνεται στην οικονομική ανάγκη των υπερχρεωμένων Ελλήνων για τη ρύθμιση των οφειλών τους και τη στήριξη των ατόμων αυτών από οικονομική, ηθική και ψυχολογική πλευρά, έτσι ώστε αφού ρυθμιστούν τα χρέη τους ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες τους, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την οικονομική ύφεση, να μπορέσουν ν’ ανταπεξέλθουν στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που ζει η Χώρα μας και να βαδίσουν στο μέλλον πιο δυνατοί και με περισσότερη περίσκεψη.» 

Η απόφαση 344/2011 μείωσης χρέους δανειολήπτριας από το Ειρηνοδικείο Χανίων

 

Σχόλια