Η απόφαση του Αρείου Πάγου επί της αιτήσεως αναστολής του υπ. Οικονομικών – απ. 227/2012 ΑΠ [Doc]

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προκειμένου το Δημόσιο να μην υποστεί σημαντική βλάβη στα έσοδα του και να μην τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων από τη μη είσπραξη του τέλους, η ΔΕΗ οφείλει να συνεχίσει να εισπράττει το τέλος ηλεκτροδότησης μέσω των λογαριασμών της.

Στο διατακτικό της απόφασης [PDF], παρ’ όλα αυτά, επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ οφείλει να μη διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές, οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν το τέλος, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί των αιτήσεων αναιρέσεως. Τέλος, σημειώνεται ότι η δικάσιμος για την εκδίκαση των τελευταίων έχει οριστεί για τις 22 Μαρτίου 2013.

Σχόλια