Η απόφαση του ΣτΕ για τις πρυτανικές εκλογές

0

Με την υπ αριθμό 949/2010 απόφασή του, το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση τεσσάρων πανεπιστημιακών, υποψηφίων στις πρόσφατες πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίοι ζητούσαν να μην ισχύσουν τα αποτελέσματα των εκλογών έως την έκδοση απόφασης επί της κυρίας προσφυγής για την οριστική ακύρωσή τους. Οι προσφεύγοντες είχαν υποστηρίξει στην αίτησή τους ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων πρυτανικών αρχών είναι αντισυνταγματικές και παράνομες και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθούν και να επαναληφθεί η διαδικασία, καθώς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, στις εν λόγω εκλογές ψήφισαν 1.061 διοικητικοί υπάλληλοι των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως προβλέπει ο νόμος 3549/2007, τον οποίο ωστόσο χαρακτηρίζουν αντίθετο προς το άρθρο 16 του Συντάγματος που προστατεύει το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. Επιπλέον, επικαλούνται απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου που έχει κρίνει από το 2001 ότι «διάταξη νόμου προβλέπουσα συμμετοχή του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ στις πρυτανικές εκλογές, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στην πλήρη αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων τούτων (άρθρο 16 παρ. 5 Συντάγματος), τυχόν δε πρόβλεψη συμμετοχής τού εν λόγω προσωπικού στο ειδικό εκλεκτορικό σώμα προς ανάδειξη πρυτάνεως και αντιπρυτάνεων, καθιστά την πράξη συγκροτήσεως τούτου παράνομη, ως ερειδομένη επί νόμου ανίσχυρου». Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι στις πρόσφατες εκλογές ψήφισαν και οι λεγόμενοι αιώνιοι φοιτητές, καθώς δεν έχει γίνει εκκαθάριση μητρώου και ότι δεν ενημερώθηκαν οι εκλέκτορες για την επανάληψη της ψηφοφορίας μία ημέρα μετά την ματαιωθείσα και συνεπώς υπήρξε νόθευση του αποτελέσματος.;

Σχόλια