Η αποζημίωση και τα οδοιπορικά των Δικαστικών Αντιπροσώπων

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ.Β/1785/5-6-2012) η Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, Α. Μανιτάκη και Γ.Ζανιά για τον «Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.»

                              

                                     Άρθρο 2

 1. Στους αναφερόμενους στο προηγούμενο άρθρο πουασκούν τα καθήκοντά τους σε εκλογικό τμήμα του νομού, όπου υπηρετούν, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, ποσό εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 €) για κάθε ημέρα και για πέντε (5) ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθε ημέρα και για πέντε (5) ημέρες κατ΄ ανώτατο όριο.

γ. Για τους αναπληρωτές εφόρους και αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε εκλογικό τμήμα του νομού όπου υπηρετούν καταβάλλεται η ίδια ημερήσια αποζημίωση, για τρείς ημέρες.

2α. Στους αναφερόμενους στο προηγούμενο άρθρο που ασκούν τα καθήκοντά τους σε εκλογικό τμήμα εκτός του νομού όπου υπηρετούν, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση κατά ανώτατο όριο έξι (6) ημερών. Κατ’ εξαίρεση οι ημέρες αυτές ορίζονται σε επτά (7) για δικαστικούς αντιπροσώπους, που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω), καθώς και των νησιών Ικαρίας του νομού Σάμου, Κυθήρων και Αντικυθήρων του νομού Αττικής, Γαύδου του νομού Χανίων, Σαμοθράκης του νομού Έβρου, Θάσου του νομού Καβάλας, Ψαρρών και Οινουσών του νομού Χίου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου του νομού Λέσβου, Βορείων Σποράδων και των νησιών άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους, για λόγους συγκοινωνιακών δυσχερειών. Ειδικότερα για τα νησιά Ρόδου και Κω θα ισχύσει το ανώτατο όριο των έξι (6) ημερών.

β. Για τους αναπληρωτές εφόρους και τους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε εκλογικό τμήμα εκτός του νομού όπου υπηρετούν καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση, αλλά, σε κάθε περίπτωση, για τέσσερις ημέρες .

3. Στους δημοσίους, δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, ποσό έως και πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα και για δύο (2) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

4. Η αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και σε φορολογία εισοδήματος

Η αποζημίωση και τα οδοιπορικά των Δικαστικών Αντιπροσώπων

Σχόλια