Η ΑΠΠΔ επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών των βουλευτών

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι η δημοσιοποίηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών των βουλευτών δεν προσκρούει στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αφού πρώτα ενημερωθούν τα υποκείμενα των δεδομένων για την ενέργεια αυτή. Σχετικό ερώτημα είχε στείλει στην Αρχή η πρόεδρος της Βουλής Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη.

Σύμφωνα με την απόφαση, «η δημοσιοποίηση του πορίσματος ελέγχου των χρηματιστηριακών συναλλαγών των βουλευτών συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που δεν είναι ευαίσθητα, η οποία μπορεί να λάβει χώρα χωρίς τη συγκατάθεση των προσώπων που αναφέρονται σε αυτό, γιατί είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή, αφού προδήλως η ενέργεια αυτή σκοπό έχει το δημόσιο έλεγχο των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων των βουλευτών και στοχεύει στην εξυπηρέτηση της αρχής της διαφάνειας, κατά την έννοια του άρθρου 29 παρ. 2 του Συντάγματος…

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο έλεγχος που αφορά το συγκεκριμένο πόρισμα αναφέρεται στην περίοδο 1998-2002, δηλαδή σε χρόνο πριν από την ψήφιση του Ν. 3213/2003, που απαγορεύει τις χρηματιστηριακές συναλλαγές των βουλευτών, αφού η εξυπηρέτηση της αρχής της διαφάνειας δεν αφορά μόνο θέματα ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης, αλλά συνυφαίνεται και με την πολιτική ευθύνη που προκύπτει από τη γενικότερη συμπεριφορά των βουλευτών, ως κατ εξοχήν δημόσιων προσώπων, που υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική».