Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για τις κάμερες και το DNA

0

Ως αντισυνταγματικές και μη συμβατές προς την ΕΣΔΑ, χαρακτηρίζει τις διατάξεις του νόμου 3783/2009 για τη λειτουργία των καμερών και την ανάλυση γενετικού υλικού στην ποινική διαδικασία, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Σε σειρά αρνητικών γνωμοδοτήσεων επί του νόμου 3783/2009, είχε προχωρήσει από το 2009 και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ειδικά για τις κάμερες, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κρίνει ότι “οι ρυθμίσεις αυτές συρρικνώνουν την ιδιωτικότητα και την ατομικότητα διαμορφώνοντας ένα σύστημα συνεχούς επιτήρησης, που επεκτείνεται πέραν των συνόρων μέσω της αστυνομικής συνεργασίας με άλλα κράτη”. Παράλληλα, στο πόρισμά της, η Επιτροπή σημειώνει ότι το μέτρο είναι και αναποτελεσματικό, αναφερόμενη στο παράδειγμα της Βρετανίας όπου η χρήση τεσσάρων εκατομμυρίων καμερών δεν επέφερε σημαντική μείωση της εγκληματικότητας.
Για το θέμα της υποχρεωτικής ανάλυσης του γενετικού υλικού, όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο έχει τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Επιπλέον, η Επιτροπή κάνει αναφορά και στην Ευρωπαϊκή εμπειρία, τονίζοντας ότι η λήψη γενετικού υλικού και η αποθήκευση πληροφοριών σε αρχείο προβλέπεται σε 20 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, για σοβαρά εγκλήματα και περιορισμένο χρονικό διάστημα, με παράλληλη δυνατότητα προσφυγής ενώπιον των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων ή και ενώπιον δικαστηρίων. Αντιθέτως, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής, στην Ελλάδα απουσιάζουν σαφείς κανόνες για την ασφαλή χρήση του γενετικού υλικού αλλά και εγγυήσεις κατά της αυθαιρεσίας των αρχών.

Σχόλια