Η ΕΕΔΑ ζητεί αλλαγή πλαισίου για την βουλευτική ασυλία

0

Με αφορμή τη δεύτερη καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΑΔ εξαιτίας της διευρυμένης εφαρμογής της βουλευτικής ασυλίας, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητεί την άμεση λήψη μέτρων για αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου. Οι καταδίκες της Ελλάδας αφορούν την πάγια πρακτική του κοινοβουλίου που δεν επιτρέπει άρση της βουλευτικής ασυλίας ακόμη και όταν οι βουλευτές καλούνται να δικαστούν για αδικήματα εντελώς άσχετα με την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων.
Η Επιτροπή εισηγείται μεταρρυθμίσεις με επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων και τον πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας τους να αναλάβουν άμεσα τις κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής και η νομολογία του ΕΔΑΔ.

Σχόλια