Η εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων

0

Ακολουθεί η εγκύκλιος του υφ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Πετρόπουλου σχετικά με τις εισφορές των Εμμίσθων Δικηγόρων, σύμφωνα με το Ν. 4387/2016.