Η εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα φαινόμενα βίας κατά μεταναστών

0

Με εγκύκλιο που εξέδωσε, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ι.Τέντες, επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τα όσα προβάλλονται τον τελευταίο καιρό για τα φαινόμενα επιθέσεων και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες από οργανωμένες ομάδες πολιτών αλλά και από μέλη του Κοινοβουλίου.

Αρχικά, τονίζει την υποχρέωση σεβασμού που επιτάσσει το Σύνταγμα στην αξία του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ.1) και επισημαίνει την ανάγκη απόλυτης προστασίας, για όλους τους ευρισκόμενους στην Ελληνική Επικράτεια της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας χωρίς διακρίσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ.2. Περαιτέρω, κάνοντας μνεία ειδικών ποινικών διατάξεων επιδιώκει να ξεκαθαρίσει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την αντιποίηση της άσκησης δημόσιας εξουσίας και ειδικότερα θέματα αναφορικά με το υποκείμενο και το εύρος των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο εφαρμοστικό πεδίο της διάταξης του άρθρ. 175 παρ.1 ΠΚ. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα και προσπαθώντας να οριοθετήσει τη μεταχείριση των βουλευτών που διαπράττουν τα ανωτέρω αδικήματα παραπέμπει στο άρθρο 62 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Δεν απαιτείται όμως άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι για τις πλημμεληματικές, έστω και αυτόφωρες, πράξεις του βουλευτή δεν επιτρέπεται η σύλληψή του καθώς και η ποινική δίωξή του χωρίς προηγούμενη άδεια της Βουλής. Επιτρέπεται όμως η χωρίς άδεια διενέργεια κάθε ανακριτικής πράξεως που είναι αναγκαία για τη βεβαίωση του εγκλήματος, εκτός αυτών που θίγουν το πρόσωπο του βουλευτή (πχ. δεν επιτρέπεται κλήση του για παροχή εξηγήσεων ή απολογία). Τέλος, τονίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που καλούνται να παίξουν οι εισαγγελικές αρχές της χώρας μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα που επικρατεί και υπενθυμίζει ότι έχουν ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης ενώ καλεί τους Εισαγγελείς, τις Αστυνομικές Διευθύνσεις και τους αστυνομικούς υπαλλήλους να πράττουν τα ακόλουθα:

1) Να προβαίνουν στη σύλληψη και προσαγωγή των υπαίτιων της παραβάσεως του άρθρου 175 παρ. 1 του ΠΚ και τυχόν άλλων αυτόφωρων αξιόποινων πράξεων, ενώπιον τους, εάν δε τούτο δεν είναι εφικτό να επιχειρούν όλες τις προανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για τη βεβαίωση της πράξης και την ανακάλυψη του δράστη και να τους υποβάλλουν, χωρίς χρονοτριβή, τη σχηματισθείσα δικογραφία. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμέτοχους είναι βουλευτής επί μεν κακουργηματικών αυτόφωρων πράξεων να προβαίνουν στη σύλληψη αυτού, επί των λοιπών δε πράξεων να ενεργούν οποιαδήποτε ανακριτική πράξη είναι αναγκαία για τη βεβαίωση του εγκλήματος, εξαιρουμένων μόνον των ανακριτικών πράξεων που θίγουν το πρόσωπο του τελευταίου, καθώς και να εφαρμόζουν τα προαναφερθέντα αποτρεπτικά μέτρα.

2) Να τους ενημερώνουν αμέσως για τις διαπιστώσεις τους και τις ενέργειες, στις οποίες προέβησαν, ζητούντες εν ανάγκη και τη συνδρομή τους. Ωσαύτως να παραγγείλετε στους κ. κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας με την παραπομπή των δραστών στα ακροατήρια για την άμεση εκδίκαση των εγκλημάτων, δεδομένου ότι η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας οδηγεί στην άμεση αποκατάσταση της προσβολής της εννόμου τάξεως, και σε περίπτωση αναβολής τον προσδιορισμό των οικείων δικογραφιών κατά προτεραιότητα.

Σχόλια