Η εισήγηση στο ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα της έκτακτης εισφοράς

0

Υπέρ της αντισυνταγματικότητας της έκτακτης εισφοράς τίθεται ο εισηγητής της υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η συζήτηση θα λάβει χώρα την Τετάρτη, ενώ από την έκβαση της υπόθεσης θα εξαρτηθεί και η πορεία περισσοτέρων από 20 χιλιάδων εκκρεμών προσφυγών κατά του μέτρου.
Ο εισηγητής σύμβουλος, Ι. Γράβαρης θα προτείνει ενώπιον του Β Τμήματος του Δικαστηρίου να κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο νόμος 3758/2009 με τον οποίο επιβλήθηκε η έκτακτη εισφορά αναδρομικά με βάσει τα εισοδήματα του 2007. Είναι άλλωστε ο αναδρομικός χαρακτήρας του μέτρου που στοιχειοθετεί και την αντισυνταγματικότητα της διάταξης, κατά τη σχετική εισήγηση.
Ειδικότερα, κατά την εισήγηση, η επιβολή του μέτρου παραβιάζει τις διατάξεις του Συντάγματος που απαγορεύουν την αναδρομική φορολόγηση (άρθρο 78 παρ.2) και καθιερώνουν την αρχή της φορολογικής ισότητας (άρθρο 4 ).
Σε περίπτωση που το δικαστήριο ακολουθήσει το πνεύμα της εισήγησης, θα πρόκειται για απόφαση που έρχεται σε σύγκρουση με αντίστοιχη του ΣτΕ, του 1979. Κατά συνέπεια, το θέμα θα παραπεμφθεί προς οριστική επίλυση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου. Αν ο νόμος κριθεί αντισυνταγματικός και από την Ολομέλεια, το Δημόσιο θα υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που εισέπραξε από την καταβολή της έκτακτης εισφοράς.

Σχόλια