Η Ελλάδα θέτει θέμα αναρμοδιότητας του ΔΔ της Χάγης

0

Θέμα αναρμοδιότητας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης αναφορικά με την κρίση επί της προσφυγής της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας εναντίον της Ελλάδας θέτει η Αθήνα, στο απαντητικό της υπόμνημα, που κατετέθη στο Δικαστήριο. Το ζήτημα αποκαλύφθηκε με ανακοίνωση του Δικαστηρίου, παρά το γεγονός ότι τα υπομνήματα των δύο χωρών παραμένουν εμπιστευτικά. Το Διεθνές Δικαστήριο θα εξετάσει το ζήτημα αλλά και την ένσταση αναρμοδιότητας που θέτει η Ελλάδα μετά την εκπνοή της προθεσμίας που έχει τεθεί στις δύο πλευρές για την κατάθεση απαντητικού και ανταπαντητικού υπομνήματος. Η σχετική προθεσμία λήγει την 27η Οκτωβρίου. ;

Σχόλια