Η Ελλάδα δεν παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές

0

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου απεφάνθη ότι η Ελλάδα δεν παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές, όταν επιτρέπει μόνο στα υπό ελληνική σημαία πλοία να παρέχουν υπηρεσίες ρυμουλκήσεως στη μεταξύ των ελληνικών χωρικών υδάτων ανοιχτή θάλασσα.

Πρότεινε δε, την απόρριψη της σχετικής προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας, στην οποία προσφυγή η Επιτροπή ζητούσε από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, επιτρέποντας μόνο σε πλοία υπό ελληνική σημαία να παρέχουν, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, υπηρεσίες ρυμουλκήσεως στην ανοικτή θάλασσα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 1 του κανονισμού 3577/92 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ).

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έκρινε ότι δεν παραβιάζεται ο εν λόγω κανονισμός, διότι οι υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 3577/92.

Σχόλια