Η Ελλάδα μια ανάσα από την πρώτη θέση στην εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, η Ελλάδα επιτυγχάνει για ένατη συνεχή φορά να φέρει εντυπωσιακά και πρωτοφανώς επιτυχημένα αποτελέσματα στην εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων του Πίνακα Επιδόσεων Ενιαίας Αγοράς Αρ. 30 (Single Market Scoreboard No. 30) για την περίοδο 1η Μαΐου- 30 Οκτωβρίου 2014 που ανακοινώθηκαν στις 14 Απριλίου 2015 η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει το έλλειμμα ενσωμάτωσης των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό δίκαιο στο 0,16%, υπερακοντίζοντας για ακόμη μια φορά την προηγούμενη, επίσης εξαιρετική της επίδοση (2 %). [1]

Όμως, αυτό που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς, είναι ότι η Ελλάδα, τα τελευταία πέντε χρόνια συνεχώς ξεπερνά τους στόχους και τις προσδοκίες που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, βάσει επίσημων αποτελεσμάτων, η Ελλάδα, υπερέβη το στόχο που τέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για έλλειμμα ενσωμάτωσης στο 1%, αλλά και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του ποσοστού στο 0,5% όπως επίσης και το μέσο όρο των επιδόσεων των 28 κρατών μελών, που κυμαίνεται στο 0,5 %.

Με αυτό το ποσοστό η Ελλάδα σημειώνει το καλύτερο μέχρι στιγμής αποτέλεσμά της για την εμπρόθεσμη και νομικά βέλτιστη ενσωμάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τρόπο που ανταποκρίνεται άριστα στα εθνικά συμφέροντα, και κατατάσσεται στη 2η ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις καλύτερες επιδόσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης