Η Ελλάδα οφείλει να αναγνωρίζει τα πτυχία της ΕΕ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

0

Με αφορμή την υπόθεση ενός Έλληνα που απέκτησε πτυχίο μηχανολόγου στη Γερμανία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Ελλάδα οφείλει να αναγνωρίζει τα πτυχία άλλων χωρών της ΕΕ, ακόμα και αν η σχετική κοινοτική Οδηγία για τα πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό εθνικό δίκαιο. Σημειώνεται ότι το ΔΙΚΑΤΣΑ είχε αρνηθεί να αναγνωρίσει το γερμανικό πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού του Έλληνα υπηκόου προβάλλοντας το επιχείρημα πως όταν υπεβλήθη η σχετική αίτηση, η κοινοτική Οδηγία 89/48 που επιβάλλει αυτή την αναγνώριση δεν είχε ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο.

Με το ίδιο συλλογιστικό δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μία Ελληνίδα με γερμανικό δίπλωμα εργοθεραπεύτριας, στην οποία το Υπουργείο Υγείας είχε αρνηθεί να χορηγήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επικαλούμενο επίσης τη μη ενσωμάτωση κοινοτικής Οδηγίας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταλήγει πως ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιτάξει σε ιδιώτη ότι δεν έχει θεσπίσει τις διατάξεις που έχουν ακριβώς ως σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής του καθεστώτος το οποίο εγκαθιδρύει η οδηγία, ούτε την παράλειψη του καθορισμού της αρμόδιας αρχής.

Σχόλια