Η Ελλάδα στην κορυφή των παραβάσεων σε ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης

0

Η έρευνα, που εκπονήθηκε από τον διεθνή μη κυβερνητικό οργανισμό «Fair Trials International», με χρηματοδότηση του Προγράμματος για την Ποινική Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τοποθετεί την Ελλάδα πρώτη σε αριθμό παραβιάσεων των άρθρων 5 και 6 της ΕΣΔΑ, ήτοι του δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια και του δικαιώματος στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης.

Στη συγκεκριμένη έρευνα αξιοποιήθηκαν στοιχεία των 5 τελευταίων χρόνων, προερχόμενα από τις εθνικές δικαστικές αρχές των 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Επίσης, στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 100 δικηγόροι, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης της χώρας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έρευνα, εναντίον της Ελλάδας εκδόθηκαν συνολικά 19 καταδικαστικές αποφάσεις για παραβίαση του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ, και 93(!!) για παραβίαση του άρθρου 6, στο διάστημα 2007-2012.

Η πλειονότητα των εν λόγω καταδικαστικών αποφάσεων αφορά σε χρόνιες καθυστερήσεις στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, ενώ ανησυχίες εκφράζονται ως προς την ανεξαρτησία των Ελλήνων δικαστών, καθώς υπάρχουν σχετικές καταγγελίες για διαφθορά και φυλετικές προκαταλήψεις.

Σε συνολική επισκόπηση των παρατιθέμενων στοιχείων, καταγράφεται αύξηση 250% των φαινομένων παραβίασης του δικαιώματος στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης που καταγράφηκαν στα κράτη-μέλη. Μεταξύ των κρατών που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά βρίσκονται, εκτός της Ελλάδας, η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία.

Fair Trials International: ανεξάρτητη έρευνα