Η Ελλάδα υποστηρίζει την αναβάθμιση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

0

Την υποστήριξη της Ελλάδας στις προτάσεις αναβάθμισης των μηχανισμών προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, όπως παρουσιάζονται στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών “In larger freedom” για την μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και στο σχέδιο καταληκτικού κειμένου της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2005 επισήμανε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την αναβάθμιση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ένα νέο ισχυρότερο όργανο προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ), ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Το ΣΑΔ προτείνεται να είναι κύριο και αυτόνομο όργανο του ΟΗΕ, σε άμεση συνεργασία με την Γενική Συνέλευση. Έτσι, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αποκτήσουν μέσα στο σύστημα του ΟΗΕ αντίστοιχη βαρύτητα με τα ζητήματα ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης. Μέχρι την ανάδειξή του σε κύριο όργανο του ΟΗΕ, το ΣΑΔ θα μπορούσε να είναι συμπληρωματικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο πρέπει όχι μόνο να διατηρήσει όλα τα κεκτημένα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής επικοινωνίας της με τις ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών – αλλά και να έχει ευρύτερες αρμοδιότητες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση όλων των θεμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Σχόλια