Η έλλειψη ψηφιακού ταχογράφου «οδηγεί» την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας για παράλειψη ορθής εισαγωγής του συστήματος ψηφιακού ταχογράφου.
Ο εξοπλισμός καταγραφής είναι ουσιαστικής σημασίας για να είναι βέβαιο ότι όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών τηρούν τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες όσον αφορά το χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης.
Η Ελλάδα παρέλειψε να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη συστήσει εθνική αρχή έκδοσης καρτών και σύστημα παραγωγής και ασφαλούς διανομής των καρτών χαρτογράφου.
Οι κοινοτικοί κανόνες διασφαλίζουν ότι οι επαγγελματίες οδηγοί αναπαύονται και δεν υποβάλλονται σε υπέρμετρες ώρες οδήγησης, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες εργασίας τους και την οδική ασφάλεια για όλους.
Ο κανονισμός 3821/85 απαιτεί την τοποθέτηση ψηφιακών ταχογράφων σε όλα τα φορτηγά και λεωφορεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις ώρες οδήγησης και τα οποία έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Μαΐου 2006.
Οι Έλληνες οδηγοί, σύμφωνα με την Κομισιόν, δε λαμβάνουν ασφαλείς κάρτες οδηγού, ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται ψηφιακοί ταχογράφοι από μεταφορικές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
Ως εκ τούτου οι ελληνικές εταιρείες οδικών μεταφορών δεν μπορούν να μεταβαίνουν σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ με οχήματα ταξινομημένα μετά την 1η Μαΐου 2006.

Σχόλια