Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για δικηγόρους και συμβολαιογράφους

0

Επί της σχεδιαζόμενης απελευθέρωσης του επαγγέλματος των δικηγόρων και συμβολαιογράφων τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Στο ανακοινωθέν που εξεδόθη, η Ένωση επισημαίνει ότι το άνοιγμα των επαγγελμάτων των δικηγόρων και συμβολαιογράφων με “εσπευσμένες διαδικασίες μπορεί να κλονίσει το αποτέλεσμα, να βλάψει σοβαρά το κύρος των συλλειτουργών μας και συνακόλουθα την ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης, αλλά και τους πολίτες στην υποστήριξη της άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους”.

Επιπλέον, η Ένωση εκτιμά ότι το άνοιγμα των επαγγελμάτων που “αναθεωρεί τα πλαίσια λειτουργίας θεσμικών φορέων, που ισχύουν επί δεκαετίες στην ελληνική έννομη τάξη πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο”.
Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται η ανάγκη διεξαγωγής ουσιαστικού διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους, προκειμένου να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις κινούνται στην κατεύθυνση της προσχώρησης σε συμφωνία με όρους που έχουν προκαθοριστεί, αλλά ταυτόχρονα να αποφευχθεί ο κίνδυνος να προκύψει ένα αποτέλεσμα ξένο σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα.

Σχόλια