Η Επιστημονική υπηρεσία της Βουλής για τις τροποποιήσεις στο νόμο για τα δάση

0

Στην έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για το νομοσχέδιο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα–Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», που αναμένεται να ψηφιστεί το Σάββατο στην Ολομέλεια της Βουλής, διατυπώνονται μια σειρά επισημάνσεις για τις διατάξεις του άρθρου 12 για την αλλαγή χρήσης δασικών εκτάσεων.

Ειδικότερα, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναφέρεται σε διατάξεις με τις οποίες, μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για γεωργική εκμετάλλευση, επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση για την κατασκευή σωφρονιστικών καταστημάτων καθώς και η επέκταση των λειτουργούντων λατομείων αδρανών υλικών σε όμορες δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις.

Στην έκθεσή της, η Υπηρεσία αναφέρεται στην πάγια νομολογία του ΣτΕ, κατά την οποία η μεταβολή ή αλλοίωση των δασών και των δασικών εκτάσεων τελεί υπό τον όρο ότι η θυσία της δασικής βλάστησης αποτελεί το μόνο πρόσφορο μέσο για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών και ότι οι εν λόγω επεμβάσεις περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, γίνονται δηλαδή με τη μικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου, επιτρέπονται δε αυτές μόνο αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θεμελιώνονται και αιτιολογούνται επαρκώς, κατόπιν ιδίως περιβαλλοντικής μελέτης, δια της οποίας διασφαλίζεται πλήρως η προστασία του δάσους. Ρητά, άλλωστε, υπογραμμίζεται ότι η ύπαρξη ή μη του δημοσίου συμφέροντος υπόκειται στον έλεγχο του ακυρωτικού δικαστή, ο οποίος εκτιμά και τα μέγιστα ανεκτά όρια αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.

Πάντως, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής εκφράζει τον προβληματισμό της ως προς το περιεχόμενο της μελέτης βιωσιμότητας, που απαιτείται για την αλλαγή χρήσης, δεδομένου ότι η έγκριση των ανωτέρω επεμβάσεων γίνεται σε χρόνο μεταγενέστερο αυτών, κατά τον οποίο έχει ήδη πιθανώς θιγεί η λειτουργία του οικείου δασικού οικοσυστήματος.

 

Σχόλια