Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εμμένει στην πρόταση επιβολής προστίμου στις BP και Shell Hellas

0

Στην αρχική της εισήγηση για επιβολή προστίμου στις BP Hellas και Shell Hellas για παραβίαση των διατάξεων του κοινοτικού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού εμμένει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία δεν έκρινε ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τις εταιρείες.

Συμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού οι δύο εταιρίες είχαν κοινή εκπτωτική πολιτική, μέσω της οποίας συντηρείται μια σταθερή μη ανταγωνιστική μεταξύ τους σχέση στη διαμόρφωση των τιμών της αμόλυβδης βενζίνης.

Σε ανακοίνωση της η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει:

«Σε συνέχεια αυτεπάγγελτου ελέγχου στο χώρο των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού κλήθηκε στις 6 Απριλίου 2006 να εξετάσει εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού αναφορικά με πιθανή παράβαση του ν. 703/77 από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών BP Hellas AE και Shell Hellas AE. Προκειμένου να ελεγχθούν και διερευνηθούν περαιτέρω ορισμένα σημεία της εν λόγω εισήγησης επί τη βάσει στοιχείων που προέβαλαν τα εμπλεκόμενα μέρη κατά την προφορική διαδικασία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε τη διακοπή της συζήτησης της ως άνω υπόθεσης και διέταξε σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισής της, τη σύνταξη συμπληρωματικής εισήγησης. Η συμπληρωματική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού αντιμετωπίζει τα αναφυόμενα κατά την προφορική διαδικασία ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις και επισημάνσεις των ενδιαφερομένων μερών επί των στοιχείων που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της αρχικής εισήγησης.»

Σχόλια