Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή

0

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευ. Ζερβέας παρουσίασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων [PDF] για το έτος 2012.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, την πρώτη θέση στις καταγγελίες των καταναλωτών έχει ο τομέας των τηλεπικοινωνιών ενώ ακολουθούν οι τράπεζες.

Ο κ. Ζερβέας, σε ομιλία του, σημείωσε ότι ετοιμάζεται ρύθμιση για τη διευκόλυνση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και των μακροχρόνια άνεργων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, το οποίο έχει ανακύψει με την υπερφόρτωση των δικαστηρίων με τις σχετικές υποθέσεις και τον ορισμό δικασίμων αρκετά χρόνια μετά την κατάθεση των σχετικών δικογράφων.

Τέλος, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έδωσε έμφαση στη συμβολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε υποθέσεις φιλικού εξωδικαστικού διακανονισμού, ανάμεσα σε καταναλωτές και παρόχους, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στην συναινετική λύση των διαφορών.

Σχόλια