Η εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού υποψήφιων Δικαστικών Επιμελητών

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης (Αθήνα, 27- 4 – 2016), συγκροτήθηκε η κεντρική εξεταστική επιτροπή διαγωνισμού υποψήφιων Δικαστικών Επιμελητών.

Ο Διαγωνισμός Δικαστικών Επιμελητών  θα διενεργηθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 και η κεντρική εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τους:

α) Kυριάκο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Γεωργίου, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Αναστασία ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ του Αλεξάνδρου , Πρόεδρο Εφετών Αθηνών

β) Παναγιώτη ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο ΚΑΙΣΑΡΗ του Κων/νου, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών

γ) Φλώρα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ- ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ του Δημητρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Νικόλαο ΚΑΤΗΦΟΡΗ του Μιχαήλ – Δημητρίου , Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Χρυσούλα ΔΡΥΔΑΚΗ του Στυλιανού, Προϊσταμένη του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος, Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφείων & Κτηματολογικών Γραφείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι λεπτομέρειες που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής ρυθμίζονται με τη με αριθμό 39782οικ/23-4-1997 (Β΄ 358) απόφαση.

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη γραμματέα δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή.

Σχόλια