Η κεντρική εξεταστική επιτροπή για τον Διαγωνισμό υποψήφιων Δικαστικών Επιμελητών

0

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαρ. Αθανασίου, συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Διαγωνισμού υποψήφιων Δικαστικών Επιμελητών.

Ο διαγωνισμός Δικαστικών Επιμελητών θα διενεργηθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου σύμφωνα με την απόφαση- προκήρυξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως ακολούθως:

Σχόλια