Η Κομισιόν προειδοποιεί την Ελλάδα για τη νομοθεσία περί συγκέντρωσης κεφαλαίων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για ενδεχόμενη παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς η ελληνική φορολογική νομοθεσία που εφαρμόζεται για τη συγκέντρωση κεφαλαίων δεν συμβιβάζεται με την κοινοτική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 1676/86, επιβάλλεται φόρος εισφοράς όταν μια εταιρεία μεταφέρει την έδρα της στην Ελλάδα, ενώ απαλλάσσονται γενικά από τον φόρο εισφοράς οι γεωργικές και ναυτιλιακές εταιρείες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι διατάξεις αυτές είναι αντίθετες με την Οδηγία 69/335/EΟΚ για τους έμμεσους φόρους επί συγκεντρώσεων κεφαλαίων, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν φόρο εισφοράς μόνο κατά τη σύσταση των εταιρειών και όχι κατά τη μεταφορά της έδρας τους και συνεπώς δεν επιτρέπει στην Ελλάδα να απαλλάσσει από τον φόρο μόνο ορισμένους οικονομικούς τομείς. Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι η Ελλάδα δεν άλλαξε τη νομοθεσία της παρόλο που η Επιτροπή το ζήτησε ρητά το Δεκέμβριο του 2004.

Σχόλια